A temetkezési szakma képviseletének zászlóshajója az OTEI

Vissza

Nincs még egy éve, hogy 2015. májusban Horváth József, az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület újonnan megválasztott elnöke és az új elnökség meghirdette a temetkezés egészét érintő megújulási stratégiát. Ennek eredményeként több fontos kérdésben is a nyilvánosság elé lépett a szervezet és a sajtó is gyakrabban kereste szakmai kérdések kapcsán. Évértékelő interjújában az OTEI elnöke a legfontosabb célkitűzésnek a szakma presztízsének további erősítését tartja. A 2016-os év egyik kihívása pedig a tagság bővítése lesz, amelyet az interaktivitáson és a szolgáltatásokon keresztül szeretne elérni. Kerekes Sándor interjúja.

Kerekes Sándor: Hálás feladat-e az OTEI elnökeként dolgozni?

Horváth József: Magyarország legrégebbi, folyamatosan működő temetkezési szakmai szervezetét irányítani nagy megtiszteltetés, felelősség és szolgálat is egyben. Az 1971-ben bejegyzésre került Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület idén 45 éves lesz. A tekintélyt parancsoló múltra visszatekintve a szervezetnek voltak kiemelkedőbb időszakai és előfordult az is, hogy majdnem a megszűnés szélére került. Tevékenységének intenzitása mindig a temetkezési szakma helyzetének megfelelően változott. Jól megfigyelhető, hogy amikor kedvező volt a megítélésünk a társadalom felől, akkor az egyesület dinamizmusa csökkent, amikor a külső kép rosszabbá vált, akkor fokozódott az aktivitás. A szervezet hetedik elnökeként azt kell, hogy mondjam: az OTEI munkájára soha nem volt még annyira szükség, mint most. Rövid és középtávon olyan fontos feladataink vannak, mint fellépés a törvénytelen helyzetekkel szemben, érdekérvényesítés és érdekképviselet, illetve a temetkezési szakma egységének megteremtése. Ha ebből a szempontból nézem a 2015-ös évet, akkor mindenképpen mérföldkőnek tartom. Sikerült az új elnökséggel a kegyeleti piacra is kiható szisztematikus építkezést megkezdeni. A programterv, amelynek alapjait 2014 nyarán egy debreceni kihelyezett ülésen fektettük le, nem más, mint a temetkezési szakma képviseletének reformja. Ilyen mély, átfogó változásokra pedig a rendszerváltozás óta nem volt példa.

Kerekes Sándor: Miért fontos, hogy az OTEI erős és dinamikus szervezet legyen?

Horváth József: Ma hazánkban a temetkezési vállalkozások nagyobb része nem tagja semmiféle egyesületnek. Távolmaradásuk oka változó, sajnos legtöbb esetet a rendezetlen működési és gazdálkodási körülményekre lehet visszavezetni. A kívül maradottak nagy részének nem érdeke szakmai egyesülethez tartozni, mert akkor nem lehetne feketén foglalkoztatni, szabálytalanul számlázni és nota bene még a temetkezési törvény előírásait is be kellene tartani. Botrányos tevékenységük azonban kihat a kegyeleti piac tisztességes szereplőire is, mivel a társadalmi megítélés nem differenciál. Sőt, akadt olyan politikai megnyilvánulás, amikor egyszerűen mindenkit a halál vámszedőinek tituláltak.

Mit tehet ilyen helyzetben az OTEI? Egyértelmű. Az élére kell állnia a változásnak, a fejlődésnek. Egy olyan egységes etikai kódexet kellett megalkotnunk, amelyet minden temetkezési szervezet betart, tagságára kötelező érvényű. Ez több hónapos egyeztetés eredményeként 2015. szeptemberben sikerült kihirdetni. A törvénytelen helyzetekkel szemben csak így tudunk egységesen fellépni! Még akkor is, ha egyelőre "pusztába kiáltott szónak" tűnik, mivel várhatóan azokat a vállalkozásokat kell szankcionálni, akik nem tagjai egyetlen grémiumnak sem. Abban bízunk, hogy a nyilvánosság előtti elhatárolódás segíthet a közvélemény tisztánlátásában és az etikai vétségek precíz megfogalmazása a kormányhivatalok munkáját is támogathatja. Ez az út elvezethet oda, hogy a kegyeleti tevékenység engedélyezése akár egyesületi tagsághoz kötődne. Így minden piaci szereplő rákényszerülne arra, hogy vagy tisztességesen dolgozik a pályáján, vagy elhagyja azt. Ugyanakkor más okból is rendkívül fontos lenne az egység megteremtése. Ha az etikai kódexen kívül nem találunk újra és újra közös pontot a szakmai szervezetek összefogására, akkor a szakma egységes és erős képviseletéről nem érdemes beszélni. Szerencsére egyre többen ismerik fel az érdekképviselet, illetve az érdekérvényesítés szükségességét és képesek félretenni a lokális működésből adódó személyes és piaci ellentéteket. Az OTEI vezető szerepe az összefogásban megkérdőjelezhetetlen. Az egyesület most már nem csak a múltjából él, hanem példamutató és önzetlen munkájából. Ezúton is köszönöm az egész elnökség és az alelnökök munkáját. Az, hogy az OTEI elindult a reform útján nekik köszönhető.

Kerekes Sándor: Mégis az OTEI tagságának létszáma évről-évre csak minimálisan növekszik. Mivel lehetne még vonzóbbá tenni az OTEI-t?

Horváth József: Ez a tendencia nem csak minket érint, hanem az összes temetkezési szervezetet. Az OTEI ugyanakkor elismert társadalmi szervezet, amelynek tekintélye az utóbbi egy évben a szakmai kérdések tekintetében egyértelműen erősödött. Több esetben kérték a véleményünket az önkormányzatok a helyi rendeletek, a parlamenti pártok a törvénymódosítások kapcsán. A sajtó nemcsak botrányos esetekben volt kíváncsi az álláspontunkra, hanem a kegyeleti kultúránkat érintő kérdésekben is. Sőt, a magyar temetkezési szakmának és a közvéleménynek példát mutatva - az OTEI regionális szervezetei - a nehéz helyzetben sem felejtkeztek el a kárpátaljai magyarokról és adományt gyűjtöttek össze Beregszásznak és Tiszapéterfalvának. Szervezőként és előadóként számos hazai szakmai rendezvényen hallattuk hangunkat. Kiemelkedő eseménye volt a 2015-ös évnek a II. Állam, Egyház, Temetkezés konferencia és Kegyeleti Kiállítás Esztergomban. A problémafeltáró és konstruktív párbeszéd mellett az érdeklődők megismerkedhettek olyan trendekkel, technológiákkal, amelyek Nyugat-Európában már elterjedtek. Ennek szellemében a tanatopraxisról és a tanatóriumokról is láthattunk előadást.

Kezdeményeztük, hogy a Visegrádi 4-ek tagállamainak szakmai szervezeteivel közösen a honvédelmi minisztériumok bevonásával térképezzük fel a V4-es országok katonai sírjait. Szolgáltatásainkat elsősorban a modern honlapunkon keresztül - anyagi lehetőségeinkhez mérten - fokozatosan bővítjük. A tagság felé folyamatosan szakmai iránymutatásokat fogalmaztunk meg. Legutóbb év végén sikerült a temetkezési szakma számára is elfogadható felhasználási szerződés-tervezetben megállapodni az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesülettel. Ennek eredményeként egy minta-szerződést tettünk közzé a honlapunkon, ami alapján érdemes megkötni a kétoldalú megállapodást az Artisjus egyesülettel. A 2016-os évre vonatkozóan bizakodó vagyok és egyet ígérhettek: sok munkát a temetkezési szakma érdekében. Csak így lesz a temetkezési szakma képviseletének zászlóshajója az OTEI.