Tisztújítás, beszámolóelfogadás és tagfelvétel az MTFE 2021. évi Közgyűlésén.

Vissza

2021. május 26-án, Kecskeméten tartottuk meg soron következő közgyűlésünket.  A szép számmal megjelent egyesületi tagok hét napirendi pontot vitattak illetve szavaztak meg.

A közgyűlést egyesületünk elnöke, Varga József nyitotta meg köszöntőjével és arra kérte a jelenlevőket, hogy emlékezzünk meg a szakma közelmúltban elhunyt ismert és neves személyeiről. Az egy perces néma csendben Horváth Józsefre, az OTEI elnökére, Kardos Lászlóra egyesületünk szaktanácsadójára és Pölczmanné Dunavári Anna Anikóra, a MANTEX tulajdonostársára emlékeztünk.

Az első napirendi pont az MTFE 2020. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szólt. Varga József összegezte a tavalyi évet, melyben egyesületünk tagsága négy új belépővel bővült a pandémia ellenére is. Tagjaink száma így már huszonöt csatlakozottra emelkedett. Az MTFE elnöke itt emelte ki azt is, hogy az MTFE így már jelentős szakmai közösséget alkot, hiszen rengeteg temető, zöldfelület, temetésszám valamint humán erőforrás tartozik az egyesület holdudvarába.

Ugyanakkor a pandémia keresztül is húzta a tavalyi terveket. A sírásó verseny és a bolognai szakmai kiállítás is elmaradt.

Az elnökség mindezek ellenére igyekezett az információáramlás és kapcsolattartás miatt megszervezni az elnökségi üléseket és a közgyűlést. Négy elnökségi találkozót tartottunk, ahol kiemelt téma volt több esetben is a COVID19 járvány és annak megfelelő szakmai kezelése valamint sor került egy virológiai és oltásmagyarázó interaktív online előadás is.

A Felügyelő Bizottság Elnökének, Juhász Emíliának javaslatára, a második napirendi pontban, az elnökség egyhangúan elfogadta a 2020. évi beszámolót.

Az idei közgyűlésen alapszabály módosítás is szerepelt az eldöntendő kérdések között.  A tagság egyhangúan szavazta meg a jogkövető módosítások elfogadását, az elektronikus ülések lehetőségét valamint, hogy az eddigi 6 elnökségi tag helyett idei évtől 5 elnökségi tag és egy titkár alkossa az egyesület vezetőségét.

A napirendi pontok sorában ekkor érkeztünk a 2021. évi tisztújításához. Az elnökség előzetesen tett javaslatához további jelölés nem érkezett, azonban Dorogi János egyéb szakmai elfoglaltságokra hivatkozva nem vállalta a jövőben elnökségi tagságát. Az elnökség további tagjait pedig egyhangúan megszavazta a közgyűlés így egyesületünk elnöke 2025. május 31-ig továbbra is Varga József lesz. Elnökhelyettes Varga György, elnökségi tagok Dobos János, Palkovics Katalin és Nagy Gábor. Az újonnan választott felügyelőbizottság tagjai Juhász Emília, Vadász-Király Edit és Nyakas Gábor lettek.

Az idei évre tervezett programok a vírushelyzetre tekintettel továbbra is elmaradnak vagy kétségesek. A sírásó versenyt ismét halasztani kényszerül az egyesület az előre nem látható őszi járványügyi helyzet miatt. Egy szakmai kirándulást Prága és Bécs érintésével kilátásba helyeztünk szeptember 9-12. között.

A programok közé beemelte a tagság a mindenszenteki mécsesgyújtás ötletét, melyet kísérleti jelleggel már Dunaújvárosban és Hódmezővásárhelyen is több éve megrendeznek elnökségi tagjaink temetőiben. Ennek kidolgozásáról és koordinálásáról később adunk hírt.

Végül pedig egyesületünk egyik új tagja mutatkozott be. A szegedi Szent Gellért Egyházi Kegyeleti Kft. –től Molnár Lajos ismertette cégük szolgáltatásait és működési területeit.

Köszönjük mindenkinek a részvételt és a hasznos szakmai napot. Reméljük, hogy jövőre még többen, még több ötlettel és javaslattal emeljük majd a temetkezés színvonalát.

Varga József, az MTFE elnöke köszönti a tagságot.