Magyarországi
Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete

Hungarian Association
of Cemetery Maintainers and Operators

Kik vagyunk és milyen céljaink vannak?

Who are we and what are our goals?

Egy 1998-ban megalakult szakmai egyesület vagyunk. Célunk a hazai kegyeleti kultúra hagyományainak megőrzése és továbbadása az újabb generációk számra, valamint szakmánk széles körű elismertetése.

We are a professional association founded in 1998. Our aim is to preserve and pass on the traditions of the Hungarian funeral culture to new generations and to secure recognition of our profession.

Hogyan valósítjuk meg a céljainkat?

How do we achieve our goals?

Temetőinket az emlékezés méltó kertjeivé szeretnénk alakítani. A kőbe fagyott hangulatot gondozott növényi alapanyaggal varázsoljuk természetes atmoszférájú, kellemes környezetté.

We want to turn our cemeteries into gardens of remembrance. We transform the cold ambiance of a stone cemetery into a pleasant environment with well-tended flora and a natural atmosphere.

Temetőkert/Gardens of rememberance Temetőkert/Gardens of rememberance

Országos rendezvényeinkkel interaktívvá és egyre inkább elfogadottá tesszük kegyeleti tradícióinkat és munkánkat.

We make our funeral traditions and work interactive and increasingly accepted through our national events.

2022-ben már 5. alkalommal rendezzük meg egyesületünk Országos Sírásó Versenyét, mely a média élénk érdeklődése miatt mindenki számára bepillantást enged a szakmánkban tapasztalható fizikális és lelki terhekbe, miközben kegyeletteljes és professzionális hozzáállásunk is láthatóvá válik a nagyközönség számára. A temetkezésben dolgozóknak mindez nem csak szakmai elismerést hoz, hanem a civil szféra is megérti és felnéz szakembereinkre.

In September 2022, we organized the 5th National Gravedigging Competition. Due to the lively media interest, it offered a glimpse to the physical and mental demands of our profession, while also showed our professionalism and reverence for the dead to the public. Not only did this bring professional recognition to funeral workers, but also, the civil society gets to understand and respect our professionals.

Sírásó verseny/Gravedigging competition Sírásó verseny/Gravedigging competition

Új országos eseményünk a Mindenszenteki Mécsesgyújtás, mellyel eltűnni látszó kegyeleti kultúránkat elevenítjük fel és tesszük interaktívvá a temetőlátogatók számára. A 2021-ben első alakalommal megrendezésre kerülő gyertyagyújtáson 17 magyarországi helyszínen, többféle motívumot formázó mécses alakzatban egyszerre lobbantak fel az emlékezés lángjai. A televíziós körkapcsolás segítségével több millió néző vehetett részt egyesületünk hagyományőrző és mégis innovatív fényinstallációs eseményén.

The first national All Saints' Candle Lighting event in 2021 was our attempt to revive the vanishing culture of our commemoration of the dead by making it interactive for visitors of cemeteries all throughout Hungary. During the first candle-lighting event the flames of remembrance lit simultaneously in a multi-motif candle shape at 17 locations across Hungary. The television loop enabled millions of viewers to participate in our association's event which was traditionalist yet innovative involving a light installation. All Saints' Candle Lighting event will be organized yearly.

Mécsesgyújtás/Candle Ligthing Mécsesgyújtás/Candle Lighting

Örülünk, hogy megismert minket.

We're glad you got to know us.

Kattintson az alábbi linkre és csatlakozzon lendületes szakmai egyesületünkhöz, hogy együtt alakíthassuk a magyar temetkezés jövőjét!

Click on the link below and join our vibrant professional association, so that together we can shape the future of Hungarian funerals!

mtfe jelentkezési lap / mtfe application form