Bemutatkozás 2017-10-12T21:45:57+00:00

Bemutatkozás

Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete (MTFE)

Egyesületünk 1998. nyarán alakult, azzal a céllal, hogy a hazai temetőinkbe látogatók, ne csak úgy tekintsenek a temetőkre mint a sírok tömegére, hanem úgy is mint az emlékezés méltó kertjeire. Szép, egységes temetőket létrehozó hazai hagyományainkkal ma már csak néhány emléktemetőben találkozunk. Ezek általános állapota tükrözi és befolyásolja is napjaink viszonyulását az elmúláshoz. Míg korábban a halált az élet természetes részének tekintettük, az „elhunytak” emléke része volt a mindennapoknak, ma már inkább megtagadjuk, szinte tabu ez a téma. Ennek sok következménye van, többek között a temetők mellőzöttsége, elhanyagoltsága is. Hazai temetőinkbe lépve – ez alól csak néhány sírkertünk kivétel – kőbe fagyott hangulat fogad bennünket. Pedig ennek a képnek a megváltoztatásához rengeteg növényi alapanyag áll rendelkezésünkre. Már az egyesület létrehozásakor is szándékunkban állt, hogy a növények széles körű alkalmazási lehetőségét felhasználva és népszerűsítve, temetőinket, vagy annak egyes részeit emlékkertekké alakíthassuk.

 „Új szakmai egyesület, ami részben új, hiszen van múltja is.”

Az elmúlt években a temetkezési szakma számára a legnagyobb kihívást a jogszabály módosítás és az ezzel kapcsolatos érdekérvényesítő lobbi jelentette. A szakmai szervezetek közötti egyeztetések során egyértelműen látszott, hogy számos témakörben nem, vagy csak részlegesen sikerült egységes véleményt kialakítani, illetve az is előfordult, hogy az egyes szervezetek egyéni utat járva próbálták saját tagjaik érdekeit képviselni.

A szakmai egyeztetések egyik nagy tanulsága az volt, hogy míg a temetkezési szakmán belül önálló szervezettel rendelkező temetkezési kellékeket gyártók (MATEK), a krematóriumot üzemeltetők (KREMAT), illetve a temetkezési szolgáltatást ellátók (MATESZSZ) érdekeit a saját szakmai szervezetük határozottan képviselte, addig az állami, önkormányzati és egyházi kötelezettséget ellátó, temetőfenntartást és temetőüzemeltetést végző vállalkozások és szervezetek érdekeit nem képviselte egy szervezet sem kellőképen, így joggal merült fel az igény több vállalkozás részéről, hogy alakuljon meg egy olyan szakmai szervezet, amely ennek a hiánynak és elvárásnak eleget tesz.

Több szakmai egyeztetést követően vetődött fel az a lehetőség, hogy a Temetőkertészek és Fenntartók Egyesületének átalakításával valósuljon meg az új egyesület létrehozása. A gondolat kidolgozásra került, s elkészült egy szakmai anyag, amely az átalakítás célját és a jövőképet vázolta. Ezt a javaslatot a Temetőkertészek és Fenntartók Egyesületének 2013. május 29-én megtartott közgyűlésén a tagok elfogadták és megszavazásra került, hogy az addigi Egyesület új néven és új alapszabállyal alakuljon át Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesületévé.

A tagok döntése értelmében elkezdődött az Egyesület átalakítása, amely a hosszas bírósági szakasznak köszönhetően végül 2015. február 18-i dátummal lezárult, s hivatalosan is nyilvántartásba vételre került a Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete.

Az átalakulás során az egyik nagy változás, hogy az Egyesület rendes tagjai csak és kizárólag

 • temető, temetőrész vagy temetői létesítmény tulajdonosai,
 • temetőt, temetőrészt, vagy temetői létesítményt fenntartó és/vagy üzemeltető vállalkozások, gazdasági társaságok,
 • temetőkertészek és temetőkert tervező vállalkozók és vállalkozások lehetnek,

amely jogállást a tagoknak kötelezően igazolniuk kell.

Az új Egyesület legfőbb céljának – a nevéből eredően – a magyarországi temetőfenntartás és üzemeltetés szakmai színvonalának fejlesztését tartja a kegyeleti kultúra és a kegyeletgyakorlás feltételeinek legmagasabb fokú szem előtt tartása mellett. Ezen belül további kiemelt célként kerültek meghatározásra az alábbiak:

 • a temetőfenntartás szakmai fejlesztése, különösen a temetőkertészeti kultúra színvonalának emelésére, és a temetői létesítmények színvonal növelésének lehetőségeire,
 • a temetőüzemeltetés szakmai színvonalának emelése, a temetőüzemeltetési feladatok jogszabálykövető egységes gyakorlata kialakításának elősegítése,
 • a hazai temetkezési kultúra helyi viszonyokhoz, tájegységekhez igazodó sajátosságai megőrzésének elősegítése, támogatása,
 • a temetőfenntartás során a kertészeti, kőfaragó és műkőkészítő, valamint egyéb kegyeleti célú és tevékenységű szakmai és társadalmi szervezetekkel, biztosítótársaságokkal való kapcsolattartás és együttműködés,
 • a temetőfenntartás és temetőüzemeltetés jogkövető magatartásának elősegítése,
 • a temető tulajdonosokra vonatkozó törvényi kötelezettségek érvényesülésének elősegítése (különös tekintettel a temetőfenntartás és üzemeltetés szabályozási és finanszírozási kérdéseire),
 • az egyesület céljához kapcsolódó tevékenységeket érintő jogszabályok módosításában való lehetőség és igény szerinti közreműködés, és javaslattétel,
 • a temetőfenntartási és temetőüzemeltetési tevékenységet felügyelő hatóságokkal való kapcsolattartás.

A Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete kiemelten fontosnak tartja a temetőfenntartásban és üzemeltetésben résztvevő vállalkozások és szervezetek szakmai támogatását, ennek érdekében a jövőben szakmai-technológiai bemutatókat és konferenciát szervez, továbbá az egyesület tagjai számára folyamatos rendelkezésre állás mellett biztosítja a temetőfenntartási és üzemeltetési tevékenységükhöz kapcsolódó jogi szaktanácsadást és véleményezést.

Az Egyesület Elnöksége hisz benne és vallja, hogy áldozatos munkával sikerülhet a hazai temetőfenntartási és üzemeltetési színvonal, és ezáltal a kegyeleti kultúra és a kegyeletgyakorlás feltételrendszerének magasabb szintre emelése és annak megtartása.

Amennyiben egyesületünk felkeltette érdeklődését, akkor szívesen hívjuk és várjuk tagjaink közé, hogy Ön is elősegítse munkánkat, közös összefogásunk erősítse céljaink érvényesítését!